Vytvoření znalostní báze

V horním panelu vyberte z nabídky „Znalostní báze“ a klikněte na „Přidat znalostní bázi“.
Screenshot_60

 

Vyplňte název, popisek, práva skupin a uživatelů a pro přidání vše uložte.

Screenshot_61

 

Po vytvoření je možné znalostní bází upravovat, smazat či přiřadit kategorii.Screenshot_62