HelpDesk

Aplikace HelpDesk slouží nejen v informačních technologiích jako poskytovatel podpory pro uživatele. Prostřednictvím aplikace HelpDesk zadává zadavatel požadavky na odpovědné osoby, které disponují znalostmi a schopnostmi potřebnými, pro jeho vyřešení. Na základě zadaného požadavku je zadavatel veden k úspěšnému vyřešení problému, nebo požadavek za zadavatele vyřeší operátor (odpovědná osoba).

Aplikace HelpDesk je jednoduchá a přehledná s intuitivním ovládáním

 Integrovaná znalostní báze snižuje potřebný čas na řešení požadavku

 Přesné exporty zajistí naprostou kontrolu nad požadavky a uživateli

Leave A Comment?