Vytvoření SLA

Pro přidání nové kategorie přejděte do sekce „Helpdesk“ na horním panelu a vlevo dole otevřete „SLA“. Dále pak pokračujte „Přidat SLA“.

Screenshot_44

 

Vyplňte název, popisek, dobu pro převzetí, dobu pro odbavení (pozn.: doba pro odbavení musí být větší nebo rovna době pro převzetí). Pro přidání SLA vše uložte.

Screenshot_59