K čemu je HelpDesk ?

- HelpDesk je Vaše nejen technická podpora

- Rozhraní lze využívat k odbavování všech požadavků, nejen těch technických

- Poskytuje ucelený přehled nad divizí, která eHelpDesk využívá

- Lze vytvářet privátní znalostní bázi, která Vám pomůže zkrátit čas na řešení úkolů

Proč si vybrat eHelpDesk ?

- Efektivní zadávání, řešení, organizace a monitoring požadavků

- K HelpDesku je možné si vyžádat externího proškoleného operátora přímo od nás.

- Efektivní nástroj pro zvyšování produktivity.

- Nepřetržitě dostupná služba, společně s dohledem techniků

Naše technická podpora

- Součástí eHelpDesku Vám může být k dispozici naše technické oddělení

- Naše technické oddělení funguje 24 hodin denně, 365 dní v roce

- Technické oddělení je rozdělené na sekce, ve kterých jsou operátoři špičkově vyškoleni

- Technická podpora má vysokou míru vyřešených požadavků